Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX

Codi: 
BANDES-BIBLIO-0038
Tipologia: 
Llibre
Autoria i responsabilitat: 
Asensi, E.
Títol: 
Música, mestre! Les bandes valencianes en el tombant del segle XIX
Peu d'impremta: 
València: PUV. Publicacions de la Universitat de València, 2013
Extensió: 
194 pp.
Idioma/es emprats: 
Número normalitzat: 
978-84-370-9004-7
Explicació breu del contingut del document: 
La música és un art que ha estat sovint obviat per la historiografia. Aquest volum pretén contribuir a la correcció d'aquest desinterès i acostar-se al fenomen musical des d'una metodologia deutora dels nous corrents d'història cultural, cada vegada menys indiferents a aquesta manifestació artística. Agafant com a fil conductor les bandes de música valencianes, el llibre ens endinsa en un període de transformacions socials que fan possible el progressiu accés de molta gent a una cultura musical que barreja components universals amb altres de locals, en un procés en què interactuen manifestacions pròpies de la cultura d'elit i de la cultura popular. Les bandes, sostingudes per la societat civil, jugaren un notori paper protagonista al final del segle XIX i principi del XX, i es convertiren en motor artístic i en un dels senyals d'identitat valenciana per excel·lència.